(3) Berbuat Baik Versi Allah

By SastrawanBatangan

4 Februari 2009

Category: Berbuat Baik Versi Allah

1 Comment »

“Aku Berlindung Kepada Allah dari godaan Iblis – Syaitan yang terkutuk”. ”Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”. ”Tambahkanlah kepada kami PetunjukMu, Ya Allah”

A. MENGAPA HARUS SEGERA BERBUAT BAIK ?

Diciptakan sebagai kalifatullah adalah karunia yang besar dan bukan kebetulan

  • Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara mainmain (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? (QS.23:115). Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan .khalifah) di bumi itu orang yang akan membu-at kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguh-nya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS.2:30, 27:62)
  • Baca entri selengkapnya »
Iklan